Klachtenregeling

Heeft u klachten? Doe uw mond open!

Wij behandelen onze patiënten met respect en zorgvuldigheid. Maar mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig hebben geïnformeerd of behandeld? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek.
Uw tandarts of tandheelkundig specialist kan u uitleggen waarom hij of zij op deze wijze heeft gehandeld.
Wij houden onze patiënten graag tevreden en zullen er alles aan doen om een bevredigende oplossing te vinden!

 

Informatiepunt en klachtenregeling

Komen wij er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP). Het TIP is opgericht door onze beroepsorganisatie, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en is uitsluitend online bereikbaar.

Levert het Tandheelkundig Informatiepunt ook dit geen bevredigende oplossing voor het geschil, dan kunt u gebruik maken van de NMT-klachtenregeling waarbij wij zijn aangesloten. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Contact met TIP

Ga naar de website