Welk verband bestaat er tussen gebitsproblemen en gezondheid?

gebitsproblemen en gezondheid

Is er een verband tussen gebitsproblemen en gezondheid?

In de loop van de jaren lieten wetenschappelijke onderzoeken zien dat er een verband staat tussen gebitsproblemen zoals tandplak, ontstoken tandvlees (parodontitis en gingivitis) enerzijds en ernstige gezondheidsproblemen anderzijds.

Een aantal gezondheidsproblemen zoals hart- en vaatziekten, diabetes (suikerziekte), dementie, reumatische artritis (chronische gewrichtsreuma), vroeggeboortes en laag geboortegewicht en tot slot kanker, worden mede gerelateerd aan een slechte mondhygiëne en mondzorg.

Het verband tussen gebitsproblemen en gezondheid wordt hieronder uiteengezet:

Hart en vaatziekten:

Parodontitis (ontstoken tandvlees) geeft een verhoogd risico op hart en vaatziekten, door toename van artherosclerose. Bacteriën kunnen in de kransslagader vast zitten en die veranderingen kunnen   tot stoornissen van de hartfunctie leiden. De aderen worden minder flexibel, en er kunnen toxinen die de bacteriën produceren, in de bloedbaan terecht komen en zorgen voor een ontstekingsreactie. De kans op een hartinfarct, hartontsteking en een beroerte neemt hierdoor toe.

Diabetes ofwel suikerziekte:


Indien het tandvlees niet gezond is er meer kans op de ontwikkeling van diabetes (bijna het dubbele) dan bij een perfecte mondhygiëne.
Mensen met diabetes lopen meer kans op ontstekingen, waaronder ontsteking aan het tandvlees (parodontitis en gingivitis) omdat de doorbloeding in de bloedvaten minder goed is, zorgt dit voor minder weerstand van het tandvlees. De afweer tegen bacteriën (in tandplak) neemt af waardoor slechte bacteriën het lichaam binnendringen. Dit kan leiden tot grote gezondheidsproblemen.  Diabetespatiënten kunnen de bloedsuikerspiegel makkelijk onder controle krijgen als aanwezige parodontitis behandeld wordt.

Suikerziekte of diabetes zorgt voor een droge mond en dit kan leiden tot gaatjes. Daarom is het noodzakelijk om extra zorg en aandacht te besteden aan uw gebit.

  • Poets 2x per dag met fluoride tandpasta, gebruik hiervoor een zachte tandenborstel om beschadiging van tandglazuur en tandvlees te voorkomen.
  • Ruimtes tussen tanden en kiezen regelmatig reinigen, dit kan met tandfloss, tandenstokers of ragers.
  • Bezoek gemiddeld 2x per jaar de tandarts en mondhygiëniste 

Dementie:

Tandvleesaandoeningen blijken volgens onderzoek ook de kans te verhogen dat je op oudere leeftijd dement kan worden. Andere onderzoeken toonden dan aan dat een gebitsprobleem gelinkt kan zijn aan mildere vormen van cognitieve achteruitgang, zoals geheugenverlies die het dagelijkse leven serieus kunnen bemoeilijken. In een recent onderzoek bleek dat mensen slechter scoorden op een geheugentest en rekenoefeningen naarmate hun tandvlees ongezonder was.

Reumatische artritis ofwel reumatoïde artritis 

Reumatische artritis, ook wel chronische gewrichtsreuma genoemd, is een auto-immuun ziekte die gekenmerkt wordt door ontstekingen en pijnlijke gewrichten. Mensen met reumatische artritis hebben ook relatief vaak last van tanden en tandvlees. Reumapatiënten hebben stijve gewrichten zoals het kaakgewricht, waardoor de mond steeds minder goed geopend kan worden, zodat het tandenpoetsen wordt bemoeilijkt.
Door stijve gewrichten in de handen kunnen reumapatiënten minder goed tandenpoetsen.
Omdat gewrichten in de pols en vingers pijnlijk zijn, wordt het vasthouden van tandenborstel moeilijk.  Bij reumapatiënten wordt minder speeksel geproduceerd. Ook dit kan leiden tot meer gaatje of tandbederf.
De zuren afkomstig van bacteriën in de tandplak worden minder geneutraliseerd.
De tandvleesontsteking verhoogt de kans op reuma.

Vroegtijdige geboorte of een laag geboortegewicht van de baby

Een tandvleesprobleem (parodontitis) kan leiden tot vroegtijdige geboorte of een kind met een laag geboortegewicht. Dus een goede mondhygiëne en het bezoeken van een mondhygiëniste zijn van uiterst belang voor een vrouw met een zwangerschapswens of een zwangere vrouw.
Lees ook gebitsverzorging vóór en tijdens zwangerschap of  van de eerste babytandjes tot een gezond gebit.

Kanker:

Uit onderzoek blijkt dat 2 soorten bacteriën die in een mond met parodontitis aanwezig zijn, betrokken zijn bij het ontstaan van bepaalde kankersoorten zoals pancreas of alvleesklier-, darm-, slokdarm-, galblaas-, huid- en longkanker. Een Amerikaanse studie in het Journal of the National Cancer Institute onderzocht bijna 7500 mensen die gedurende ongeveer 20 jaar werden opgevolgd.
Bij mensen met ernstige parodontitis steeg de kans op kanker met 24 procent in vergelijking met de mensen met geringe of geen parodontitis. Vooral de kans op longkanker en darmkanker, en in beperkte mate pancreaskanker (alvleesklierkanker) nam toe.
Vroegtijdige opsporing en behandeling van parodontitis is een belangrijke preventieve maatregel om kanker te voorkomen.


Een goede mondhygiëne en een regelmatig bezoek aan tandarts en mondhygiëniste zijn belangrijk ter voorkoming van parodontitis én ernstige (chronische) ziektes, omdat er een samenhang is tussen gebitsproblemen en gezondheid.